PRIVACYVERKLARINGZoals alle verenigingen houden wij van al onze (ex)leden en (ex)kandidaat-leden een aantal persoonlijke gegevens bij in ons ledenbestand.

Deze gegevens zijn enkel direct zichtbaar door onze secretaris.

Dit ledenbestand staat enkel op de persoonlijke computer van onze secretaris en zeker niet op een server of een ‘cloud’. Er wordt ook een back-up bestand bijgehouden om ons ledenbestand te kunnen herstellen bij technische incidenten.

Een aantal van deze gegevens (naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, gsm- en telefoonnummer, email, lid van/tot) wordt in een ledenlijst intern bijgehouden. Deze lijst is enkel beschikbaar voor de bestuursleden.

Alle bestuursleden zijn op de hoogte van het persoonlijke karakter van deze gegevens die nooit aan andere leden of derden worden doorgegeven behalve als de organisator van een activiteit, waaraan we deelnemen, enkele van deze gegevens nodig zou hebben  (vb. om veiligheidsredenen). Daarvan worden de betrokken leden dan ook vooraf verwittigd.


Wat houden wij bij over u en waarom:


• Naam, voornaam, adres, telefoonnummer(s), email-adres

     om u te kunnen contacteren, om onze maandelijkse Nieuwsbrief op te zenden of om dringende en belangrijke info in verband met

     onze activiteiten door te sturen.

• Geboortedatum

     voor controle van de leeftijd en voor het verjaardagsontbijt.

• Bankrekening-nummer

     om eventueel geld terug te storten.

• Betaalde lidgelden

     voor statistische doeleinden en voor eventuele vernieuwing lidmaatschap (controle).

• Beroep

     enkel ter info.

• Deelname aan activiteiten

     in ons subsidiedossier moet het aantal deelnemers per activiteit steeds vermeld worden. Namen van deelnemers moeten dit

     eventueel staven.


Door de leden van het bestuur worden soms foto’s gemaakt tijdens activiteiten. Deze foto’s worden door ons nooit op internet of enige ‘sociale media’ geplaatst. Het enige doel van deze opnames is voor het maken van een fotografisch jaaroverzicht van onze activiteiten dat dan op het Nieuwjaarsfeest aan de leden wordt vertoond.


U heeft steeds het recht om uw persoonlijke gegevens, die wij in ons bestand hebben, op te vragen en deze eventueel te laten wijzigen.